خود اشتغالی
فدرال

Bu program serbest meslek sahiplerine Kanada’da daimi ikamet alma imkanı sunuyor.

Pogram koşulları:

 • Adayın kültür veya spor alanında serbest meslek sahibi olarak çalışma deneyimine sahip olması
 • Kanada’da deneyim sahibi olduğu alanda çalışmak istemesi ve Ülkenin o alandaki gelişimine katkıda bulunabilmesi
 • Genel sağlık durumunun iyi olması ve sabıka kaydının bulunmaması
 • اSon 5 yılda en az 2 yıl deneyim sahibi olduğu alanda faaliyet göstermiş olması

SPOR ALANINDA

 1.  iki yıllık serbest meslek çalışması veya
 2. iki yıl dünya çapında yapılanspor yarışmalarında yarışmış olması veya
 3. 1 yıllık serbest meslek çalışma deneyimi ve 1 yıl dünya çapında yapılan spor yarışmalarında yarışmış olması.

KÜLTÜR ALANINDA

 1. iki yıllık serbest meslek çalışması veya,
 2. iki yıl dünya çapında kültürel faaliyet göstermesi veya
 3. 1 yıllık serbest meslek çalışma deneyimi ve 1 yıl dünya çapında kültürel faaliyet göstermiş olması.

Bu programda başvuru sahibi için puan kazandıran kriterler şu şekildedir:

  • Çalışma deneyimi

  • Eğtim
  • Yaş
  • Dil becerileri
  • Uyumsağlama becerisi