مهاجرت از طریق کارآفرینی

توضیحات کلی

برنامه کار آفرینی به منظور توسعه و تولید اشتغال در کانادا با جذب سرمایه راه اندازی شده است و مخصوص افرادی است که دارای تجربیات مدیریتی در بخش های تجاری، کشاورزی و صنعت هستند و قصد دارند بر اساس تجربیات کاری خود بیزینس و کاری را در کانادا ایجاد نمایند. علاوه بر دولت فدرال، استان های کانادا هر یک برنامه های کارآفرینی مختص به خود را دارند:

  • برنامه کارآفرینی دولت فدرال
  • برنامه کارآفرینی استان کبک (این برنامه از15 آگوست 2018 پرونده می پذیرد)
  • برنامه کارآفرینی استان انتاریو
  • برنامه کارآفرینی استان منیتوبا
  • برنامه کارآفرینی استان ساسکاچوان
  • برنامه کارآفرینی استان آلبرتا
  • برنامه کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا
  • برنامه کارآفرینی جزیره پرنس ادوارد
  • برنامه کارآفرینی استان نووا اسکوشیا
  • برنامه کارآفرینی استان نیوبرانزویک
MANITOBA EYALETİ

MANITOBA YATIRIM PROGRAMI

Bu program eyalete dünyanın dört bir yanından Manitoba’da iş kurmak veya bir işletme satın almak isteyen yatırımcı ve girişimcileri seçmesine olanak sağlıyor.

Bu program’da iki seçenek sunulmaktadır:

  • Girişimcilik
  • Tarımsal yatırım

GİRİŞİMCİLİK

Eski MPNP-B programı yerine uygulanan bu yöntem Manitoba’da yaşamak isteyen ve ilk giriş tarihinden 24 ay zarfında eyalette bir işletme satın alan veya ortak olan veya bir iş kuran girişimciler içindir. Yeni yöntemde eskiden olduğu gibi 100.000 CAD yatırmaya gerek yok ve girişimci Kanadaya yapılan ilk girişini geçici çalışma vizesi ile yapıyor.

ONTARIO GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI

برنامه کار آفرینی به منظور توسعه و تولید اشتغال در کانادا با جذب سرمایه راه اندازی شده است و مخصوص افرادی است که دارای تجربیات مدیریتی در بخش های تجاری، کشاورزی و صنعت هستند و قصد دارند بر اساس تجربیات کاری خود بیزینس و کاری را در کانادا ایجاد نمایند. علاوه بر دولت فدرال، استان های کانادا هر یک برنامه های کارآفرینی مختص به خود را دارند:

  • برنامه کارآفرینی دولت فدرال
  • برنامه کارآفرینی استان کبک (این برنامه از15 آگوست 2018 پرونده می پذیرد)
  • برنامه کارآفرینی استان انتاریو
  • برنامه کارآفرینی استان منیتوبا
  • برنامه کارآفرینی استان ساسکاچوان
  • برنامه کارآفرینی استان آلبرتا
  • برنامه کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا
  • برنامه کارآفرینی جزیره پرنس ادوارد
  • برنامه کارآفرینی استان نووا اسکوشیا
  • برنامه کارآفرینی استان نیوبرانزویک
PRINCE EDWARD EYALETİ GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI

برنامه کار آفرینی به منظور توسعه و تولید اشتغال در کانادا با جذب سرمایه راه اندازی شده است و مخصوص افرادی است که دارای تجربیات مدیریتی در بخش های تجاری، کشاورزی و صنعت هستند و قصد دارند بر اساس تجربیات کاری خود بیزینس و کاری را در کانادا ایجاد نمایند. علاوه بر دولت فدرال، استان های کانادا هر یک برنامه های کارآفرینی مختص به خود را دارند:

  • برنامه کارآفرینی دولت فدرال
  • برنامه کارآفرینی استان کبک (این برنامه از15 آگوست 2018 پرونده می پذیرد)
  • برنامه کارآفرینی استان انتاریو
  • برنامه کارآفرینی استان منیتوبا
  • برنامه کارآفرینی استان ساسکاچوان
  • برنامه کارآفرینی استان آلبرتا
  • برنامه کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا
  • برنامه کارآفرینی جزیره پرنس ادوارد
  • برنامه کارآفرینی استان نووا اسکوشیا
  • برنامه کارآفرینی استان نیوبرانزویک
NOVA SCOTIA GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI

برنامه کار آفرینی به منظور توسعه و تولید اشتغال در کانادا با جذب سرمایه راه اندازی شده است و مخصوص افرادی است که دارای تجربیات مدیریتی در بخش های تجاری، کشاورزی و صنعت هستند و قصد دارند بر اساس تجربیات کاری خود بیزینس و کاری را در کانادا ایجاد نمایند. علاوه بر دولت فدرال، استان های کانادا هر یک برنامه های کارآفرینی مختص به خود را دارند:

  • برنامه کارآفرینی دولت فدرال
  • برنامه کارآفرینی استان کبک (این برنامه از15 آگوست 2018 پرونده می پذیرد)
  • برنامه کارآفرینی استان انتاریو
  • برنامه کارآفرینی استان منیتوبا
  • برنامه کارآفرینی استان ساسکاچوان
  • برنامه کارآفرینی استان آلبرتا
  • برنامه کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا
  • برنامه کارآفرینی جزیره پرنس ادوارد
  • برنامه کارآفرینی استان نووا اسکوشیا
  • برنامه کارآفرینی استان نیوبرانزویک
NEW BRUNSWICK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI

برنامه کار آفرینی به منظور توسعه و تولید اشتغال در کانادا با جذب سرمایه راه اندازی شده است و مخصوص افرادی است که دارای تجربیات مدیریتی در بخش های تجاری، کشاورزی و صنعت هستند و قصد دارند بر اساس تجربیات کاری خود بیزینس و کاری را در کانادا ایجاد نمایند. علاوه بر دولت فدرال، استان های کانادا هر یک برنامه های کارآفرینی مختص به خود را دارند:

  • برنامه کارآفرینی دولت فدرال
  • برنامه کارآفرینی استان کبک (این برنامه از15 آگوست 2018 پرونده می پذیرد)
  • برنامه کارآفرینی استان انتاریو
  • برنامه کارآفرینی استان منیتوبا
  • برنامه کارآفرینی استان ساسکاچوان
  • برنامه کارآفرینی استان آلبرتا
  • برنامه کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا
  • برنامه کارآفرینی جزیره پرنس ادوارد
  • برنامه کارآفرینی استان نووا اسکوشیا
  • برنامه کارآفرینی استان نیوبرانزویک