Quebec’te her yıl binlerce vasıflı çalışan göçmenlik adayı iş piyasasındaki ihtiyaçlara göre seçildiği için, göçmenlerin uzman oldukları alanlarda işe başlamaları daha hızlı oluyor.

Vasıflı çalışanlar programı ile Quebec’e göç etmek isteyen adaylar başvurularını ARİMA sistemi üzerinden yapabilir.

Bu istek yönetimi sistemi bir ilgi beyanına dayanır ve 3 aşamada tamamlanıyor:

  • Online form doldurarak çalışma deneyimi, dil becerileri ve eğitim seviyesi bilgilerini girmek.
  • Göç idaresinin değerlendirmesinden sonra program kriterlerine göre uygun bulunan formların sonraki aşamada değerlendirilmeleri için harç bedeli başvuru sahibi tarafından yatırılır.
  • Göç idaresi dosyaları puan tablosu ve seçim kriterlerine göre değerlendirir.

Göç idaresi, başvuruları toplumun ihtiyaçlarına ve uygunluğunu göre seçer.

Yeni sistem (ARIMA sistemi), başvuru sahibi istediği zaman başvuru yapabilmesi için olanak sağlayan bir sistemdir.